VAV (vzdržna, aktivna in vključujoča) mobilnost v čudovitih regijah rek Mure in Drave

Zavzemamo se za frekvenčne, okolju in zdravju ter vsem nam prijazne čezmejne med-regijske povezave.

Ključavnice na mostu čez Ren v Hohenzollernu, Köln – simbolizirajo ljubezen za vedno.

MiRi (Murski institut za razvoj infrastrukture) je civilna pobuda za povezovanje politik in gospodarstva z VAV mobilnostjo za vse, fizičnim in mentalnim zdravjem ter športom prek ponovnega zagona obstoječih čezmejnih med-regijskih železniških povezav s hkratnim predlogom vzpostavitve daljinskih kolesarskih poti vzdolž teh povezav.

Pobuda MiRi je za vse, ki hočemo frekvenčne, okolju in zdravju ter vsem nam prijazne čezmejne med-regijske povezave v panonskem področju, ki mu številni pravijo tudi evropska Amazonka. Za vse, ki dnevno, tedensko in občasno prihajamo in odhajamo ne le iz štirih sosednjih držav v in iz Mura in Drava regij, iz Slovenije, Avstrije, Hrvaške in Madžarske, temveč tudi za vse iz regij celotne osrednje Evrope. Vabimo k podpori pobude z včlanitvijo še danes v Bronasti-, Srebrni-, Zlati- ali VIP Klub MiRi. Več nas bo, močnejši bomo. Postani član_ica še danes >


3-je ključni razvojni moduli pobude MiRi

[Ljubezenska] zgodba o Murskem mostu ali zakaj se zavzemamo za most, ki povezuje vzhod z zahodom? Več >


Zavzemamo se za daljinske kolesarske poti ob obstoječih čezmejnih regionalnih progah v štirih državah in zavarovanje prehodov čez te regionalne proge. Več >


Smo za obnovo in nadgradnjo obstoječih ter nekoč (po 2. svet. vojni) demontiranih železniških prog v regijah Mura in Drava štirih držav vključno z vzpostavitvijo manjkajoče proge. Več >


Kampanja za Murski most

Podpisovanje Deklaracije za Murski most

Od:
16.10. 2020


Do:
12.4. 2021


Predaja deklaracije:
15.4. 2021
na simpoziju o VAV mobilnosti


Ustanovitelji, člani in partnerji MiRi bomo 16.10. 2020, s podpisom Deklaracije za Murski most v omrežju Mura-Drava-proge, primerno obeležili odprtje Radgonske proge, ki je pred 130. leti, 16.10. 1890, povezala Špilje, Radgono in Ljutomer.

Včlani vašo organizacijo v MiRi in podpišite Deklaracijo za Murski most tudi vi.


Prvi soustanovitelji instituta

MiRi so ustanovile štiri gospodarske družbe:

Novi člani MiRi

V vmesnem času so v MiRi že pristopile še nekatere družbe in organizacije, tako iz Slovenije kot iz Avstrije:


Rating: 5 out of 5.

“Družbena odgovornost”

So-ustanovitev instituta smo podprli zaradi družbene odgovornosti do regionalnega okolja.

Branko Kurbus, Arcont, upokojeni predsednik uprave

Rating: 5 out of 5.

“30 let prizadevanj”

30 let si že prizadevamo za ponovno vzpostavitev proge med Slovenijo in Avstriji na meji med obema državama v obeh Radgonah.

Janez Erjavec, Pomurski sejem, predsednik uprave

Rating: 5 out of 5.

“Izjemna priložnost”

Železniška povezava z Avstrijo čez reko Muro je izjemna priložnost za gospodarstvo in turizem v teh regijah.

Igor Kržan, Reflex, generalni direktor

Aktiviraj se tudi ti in podpri pobudo MiRi v prizadevanjih za VAV mobilnost za vse nas.


Omrežje Mura-Drava-Proge (MDP)

Ponovno vzpostavimo omrežje MDP

Murski most

VAV (vzdržna, aktivna in vključujoča) mobilnost za vse kot most v nizko-ogljično družbo. Regionalno, tako železniško kot daljinsko kolesarsko vozlišče kot most do povezav v celotno osrednjo Evropo. Med-regionalne trajnostne povezave kot most do večje varnosti.

Kulturna dediščina kot most do boljšega razumevanja. Šport, še posebej odbojka in odbojka na mivki kot most povezovanja. Trajnostni turizem kot most do regionalnega razvoja. In regionalni razvoj kot most do stabilnosti Evropske unije. Zgodovinski mejniki kot most so-delovanja.

Nenazadnje. Ključavnice na mostu za sklepanje in zaklepanje ljubezni.

Podpri Murski most >

Ključavnice na, nem. Hohenzollern, železniškem mostu čez Ren v Kölnu, v Nemčiji, simbolizirajo ljubezen za vedno.