3-je ključni razvojni moduli pobude MiRi

3-je ključni – časovno enakovredni – razvojni moduli

Murski most:

  • Podpis bilatelarnega Pisma o nameri, Slovenija – Avstrija, za ponovno vzpostavitev in izgradnjo Murskega mostu; SLO-AUT.
  • Razvoj in zagon trajnostnih športno-kulturno-turističnih produktov, ki vključujejo vse Mura – Drava regije; SLO-AUT-CRO-HUN.
  • Priprava dokumentacije in mednarodni razpis za ponovno vzpostavitev in izgradnjo Murskega mostu.

Daljinske kolesarske steze & zavarovanje prehodov čez regionalne proge:

Daljinske kolesarske steze ob obstoječih regionalnih progah in zavarovanje prehodov čez proge; SLO-AUT-CRO-HUN, ob progah:

  • Spielfeld Strass — Bad Radkersburg — Gornja Radgona — Ljutomer;
  • Varaždin — Čakovec — Mursko Središće — Lendava — Rédics — Lenti;
  • Ptuj — Ormož — Središče — Čakovec — Kotoriba — Murakeresztúr.

Obnova, nadgradnja obstoječih in demontiranih prog ter vzpostavitev nove proge

Obnova in nadgradnja obstoječih prog; SLO-AUT-HUN-CRO:

  • Spielfeld Strass — Bad Radkersburg — Gornja Radgona — Ljutomer;
  • Varaždin — Čakovec — Mursko Središće — Lendava — Rédics — Lenti;
  • Ormož — Središče — Čakovec — Kotoriba —Murakeresztúr.

Obnova demontirane in izgradnja nove proge; SLO-HUN:

  • Lipovci — Beltinci — Lendava — Rédics.

Časovno so ti trije moduli za katere se zavzemamo v pobudi MiRi enakovredni. Podpis Pisma o nameri za ponovno vzpostavitev in izgradnjo Murskega mostu je ključen za ponovno vzpostavitev trajnostnih povezav v regijah rek Mure in Drave v štirih državah, ki so na teh prostorih nekoč že obstajale.


Za ponovno odprtje čezmejnega več-funkcionalnega Murskega mostu, med regijskih železniških- in daljinskih kolesarskih povezav v regijah rek Mure in Drave v štirih državah.

MiRipobuda je za vse, ki dnevno, tedensko in občasno prihajamo in odhajamo ne le iz štirih sosednjih držav v in iz Mura in Drava regij, iz Slovenije, Avstrije, Hrvaške in Madžarske, temveč tudi za vse iz regij celotne osrednje Evrope. Vabimo k podpori pobude z včlanitvijo še danes v Bronasti-, Srebrni-, Zlati- ali VIP Klub MiRi. Vsak evro šteje. Več nas bo, močnejši bomo.