Novi člani instituta

Potem, ko so institut ustanovile štiri gospodarske družbe, so v vmesnem času v institut kot članice iz Slovenije pristopile tudi:

Iz Republike Avstrije sta v institut pristopili: