Novi člani instituta

Po ustanovitvi MiRi, Murska Sobota, so v letu 2019 kot članice iz Slovenije pristopile tudi:

Iz Republike Avstrije sta v institut pristopili: